ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ

medi inner

medi logo 13

Καρύστου 5, Αθήνα
210 6996930

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Με Ταμείο - Τρέχουσα συμμετοχή μείον 15% έκπτωση
 • Χωρίς Ταμείο - Τιμές δημοσίου μείον 15% έκπτωση
 • Εξετάσεις εκτός ΦΕΚ - Ειδικές τιμές
 • Αξονική τομογραφία για κάθε όργανο του σώματος - 58€
 • Αξονικές τομογραφίες γονάτων αμφίων - 115€
 • Αξονική τομογραφία άνω-κάτω κοιλίας και οπισθοπεριτοναϊκού - 140€
 • Αγγειογραφία κοιλιακής αορτής - 140€
 • Αξονική τομογραφία θωρακικής αορτής - 140€
 • Αξονική dental scan γνάθου - 70€
 • Μαγνητική τομογραφία για κάθε όργανο του σώματος - 160€
 • Μαγνητική τομογραφία ορθού - 220€
 • Μαγνητική φασματοσκοπία - 300€
 • Λιπιδαιμικός έλεγχος - 9€
  Περιλαμβάνει: χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL, LDL, VLDL χοληστερίνης, ολικά λιπίδια, αθηρωματικός δείκτης
 • Προληπτικό check-up - 32€
  Περιλαμβάνει: γενική αίματος, γενική ούρων, ζάχαρο, ουρία, ουρικό οξύ, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL, LDL, SGOT, SGPT, VLDL χοληστερίνη, ολικά λιπίδια
 • Πλήρες αιματολογικό chech-up - 52€
  Περιλαμβάνει: γενική αίματος, γενική ούρων, ΤΚΕ, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, |HDL, LDL, SGOT, SGPT, VLDL χοληστερίνης, ολικά λιπίδια, αλκαλική φωσφατάση, γ-GT, LDH, CPK, ασβέστιο, χολερυθρίνη, κάλιο, νάτριο
 • Πακέτο triplex - 65€
  Περιλαμβάνει: triplex φλεβών, γενική αίματος, χοληστερίνη
 • Έλεγχος μαστού - 60€
  Περιλαμβάνει: ψηφιακή μαστογραφία, υπερηχοτομογράφημα μαστών
 • Έλεγχος προστατικού αδένα + PSA - 10€
 • Έλεγχος προστατικού αδένα, πλήρης PSA, free PSA - 25€
 • Check-up αναιμίας παιδιών - 16€
  Περιλαμβάνει: γενική αίματος, γενική ούρων, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, σίδηρος
 • Ελεγχος θυρεοειδούς - 18€
  Περιλαμβάνει: Τ3, Τ4, TSH
 • Έλεγχος με υπερηχογράφημα θυρεοειδούς & αιματολογικές εξετάσεις - 44€
  Περιλαμβάνει: υπερηχογράφημα θυρεοειδούς, Τ3, Τ4, TSH, anti-TPO, anti-TG
 • Έλεγχος οστεοπόρωσης - 50€
  Περιλαμβάνει: μέτρηση οστικής πυκνότητας, βιταμίνη D3, παραθορμόνη, ασβέστιο
 • Λιπομέτρηση με τη μέθοδο DEXA - 35€
  Περιλαμβάνει λιπομέτρηση DEXA, γενική αίματος, χοληστερίνη
 • Προγεννητικός έλεγχος - 100€
  Περιλαμβάνει: γενική αίματος, γενική ούρων, σάκχαρο, ουρία, ομάδα αίματος, rhesus, VDRL, αντισώματα τοξοπλάσματος lgm, αντισώματα τοξοπλάσματος igg, αντισώματα ερυθράς lgg, αντισώματα ερυθράς lgm, αντισώματα κυτταρομεγαλοϊου cmv lgg, αντισώματα κυτταρομεγαλοϊου cmv lgm, αντισώματα λιστέριας, ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης, βήτα-χοριακή γοναδοτροπίνη (b-hcg)

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.