ΙΑΣΗ ΛΑΜΙΑΣ

iasi logo

Λεωφόρος Καλυβίων 16, Λαμία
22310 66555

ΓΙΑΤΡΟΙ

  • Γενικός Ιατρός - 9€/επίσκεψη
  • Ορθοπεδικός - 27€/επίσκεψη
  • Καρδιολόγος (Καρδιογράφημα & Triplex) - 36€/επίσκεψη

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  • Με Ταμείο - 10% έκπτωση
  • Χωρίς Ταμείο - ΦΕΚ μείον 10% έκπτωση
  • Triplex - 27€
  • ECO Θυροειδούς - 18€
  • Υπέρηχος Άνω & Κάτω Κοιλίας - 54€

Check-Up - 18€
Περιλαμβάνει: Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, SGOT-SGPT, γGT, ALP, Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό Οξύ, Γενική Ούρων

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.