ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ATHENS VISION

vision

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Λεωφόρος Συγγρού 328-330, 210 9595215

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΡΟΥΣΙ
Λεωφόρος Κηφισίας 76 & Πάρνωνος, 210 6125325

Το Athens Vision προσφέρει στα μέλη της κάρτας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ τις παρακάτω παροχές:

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

  • Απλός οφθαλμολογικός έλεγχος - 30€ (από 70€) Περιλαμβάνει: Πλήρες ιστορικό, κερατομετρία, μέτρηση οπτικής οξύτητας, τονομέτρηση, εξέταση στην σχισμοειδή λυχνία, μελέτη βυθού οφθαλμού
  • Πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος για ηλικίες 55-75 ετών - 20€ (από 100€) Πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος για ηλικίες λοιπές ηλικίες - 50€ (από 100€) Περιλαμβάνει: Πλήρες ιστορικό, κερατομετρία, μέτρηση οπτικής οξύτητας, τονομέτρηση, εξέταση στην σχισμοειδή λυχνία, μελέτη με ocular response analyser (έλεγχος βιο-μηχανικών ιδιοτήτων του κερατοειδούς), πλήρης μελέτη βυθού οφθαλμού (οπτικό νεύρο, ωχρά κηλίδα, περιφέρεια), διάθλαση, συνταγογράφηση γυαλιών
  • 10% έκπτωση στις οφθαλμολογικές επεμβάσεις
  • Κατ’ οίκον εξέταση κατόπιν συνεννόησης
  • 30% έκπτωση σε ειδικές εξετάσεις

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.