Καταστατικό

Παρακάτω διαβάζετε μια περίληψη του καταστατικού μας. Για το πλήρες καταστατικό πατήστε εδώ (μόνο για μέλη του site)

Προσαρμοσμένο στις διατάξεις του νέου Νόμου 1667/86
Περί Αστικών Συνεταιρισμών, έπειτα από ΟΜΟΦΩΝΗ Απόφαση –Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μελών.

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο παρών Συνεταιρισμός συστήθηκε την 19.9.1941 σύμφωνα με το Ν.602/1941 και εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι σήμερα βάσει του ισχύοντα καταστατικού του, το οποίο τροποποιήθηκε ανάλογα προκειμένου να εφαρμοστεί στις διατάξεις του νέου Ν.1667/86 περί Αστικών Συνεταιρισμών.

Η επωνυμία του είναι "Προμηθευτικός και Πιστωτικός συνεταιρισμός των εργαζομένων και συνταξιούχων της APLHA BANK ΣΥΝ.ΠΕ."

Η διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Ο Συνεταιρισμός έχει την έδρα του στην Αθήνα, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, έχει εμπορική και παραγωγική ιδιότητα και το Καταστατικό του διέπει τις σχέσεις μεταξύ του συνεταιρισμού, των συνεταίρων και των τρίτων.
ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η Οικονομική, Κοινωνική, Πολιτιστική, Ψυχαγωγική κ.λ.π. ανάπτυξη και εξυπηρέτηση των μελών του και γενικά η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, με την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών των ιδίων και των οικογενειών τους, με τη συνεργασία και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των μελών του, μέσα από μια κοινή επιχείρηση και με ευνοϊκότερους όρους.

Για την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού ο Συνεταιρισμός αναπτύσσει ανάλογα το αντικείμενο της δραστηριότητάς του, το οποίο έχει ενδεικτικά ως τα εξής:

α) Προμηθεύεται χονδρικώς (ή δέχεται τη διάθεσή τους μέσω αυτού για λογαριασμό τρίτων), διαφορά είδη βιοτικής ανάγκης (τρόφιμα,είδη ιματισμού. είδη υπόδησης, οικιακής χρήσης, ηλεκτρικά είδη, ταξιδιού, εξοχής κ.λ.π) καθώς και όποια άλλα, αναγκαία από το σύγχρονο τρόπο ζωής, είδη κ.λ.π από Εμπορικές. Βιομηχανικές, Γεωργικές, Συνεταιριστικές κ.λ.π Επιχειρήσεις, οργανισμούς ή Καταστήματα , του εσωτερικού ή του εξωτερικού, τα οποία διαθέτει μέσω των πρατηρίων του λιανικώς στα μέλη του, τοις μετρητοίς ή με πίστωση καθώς και σε τρίτους τοις μετρητοίς σύμφωνα με ειδική απόφαση του Δ.Σ.

β) Προμηθεύει τα μέλη του με τα προαναφερόμενα είδη, μέσω συμβλημένων με αυτόν καταστημάτων κ.λ.π. ως άνω, τοις μετρητοίς ή με πίστωση (Σύστημα Διατακτικών, καρνέ επιταγών Συνεταιριστικής κάρτας, εγγύησης κ.λ.π) σύμφωνα με ειδική απόφαση του Δ.Σ.

γ) Προβαίνει ο ίδιος απευθείας ή δέχεται παραγγελίες κάθε είδους από το εσωτερικό ή το εξωτερικό και τις εκτελεί για λογαριασμό του ή για λογαριασμό των μελών του.

δ) Με αποφάσεις του Δ.Σ. και απολογιστική έγκριση τα γενικής, εκτατής ή τακτικής συνέλευσης, προβαίνει στη μίσθωση, αγορά ή συμμετοχή στις προαναφερόμενες επιχειρήσεις κ.λ.π. οργάνωση, εκμετάλλευση, παραγωγή και διάθεση ειδών στα μέλη και σε τρίτους.

ε) Δέχεται καταθέσεις χρημάτων από τα μέλη του, τους Συλλόγους, τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς καθώς και από τους εργοδότες στους οποίους υπάγονται τα μέλη του, έπειτα από ειδική απόφαση του Δ.Σ. και απολογιστική έγκριση της γενικής έκτατης ή τακτικής συνέλευσης .

στ) Επίσης, μπορεί να δέχεται οικονομικές ενισχύσεις ή δάνεια για την ανάπτυξη ή την εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων, έπειτα από ειδική απόφαση του Δ.Σ. και απολογιστική έγκριση της γενικής συνέλευσης, έκτατης ή τακτικής.

ζ) Μπορεί να παρέχει στα μέλη του δάνεια, εγγυήσεις, ασφαλιστικές καλύψεις ή άλλες οικονομικές διευκολύνσεις, με την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων, είτε απευθείας από το Συνεταιρισμό είτε μέσω συμβαλλομένων με αυτόν αρμοδίων Οργανισμών ή Επιχειρήσεων, έπειτα από ειδική απόφαση του Δ.Σ. και απολογιστική έγκριση της γενικής, έκτακτης ή τακτικής συνέλευσης.

η) Μπορεί να παρέχει στα μέλη του υπηρεσίες ή διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών ή ειδών, με την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων είτε απευθείας από το Συνεταιρισμό, είτε μέσω συμβαλλομένων με αυτόν αρμοδίων Οργανισμών ή Επιχειρήσεων, έπειτα από ειδική απόφαση του Δ.Σ. και απολογιστική έγκριση της γενικής συνέλευσης, έκτατης ή τακτικής, για την κάλυψη αναγκών: Βιοτικών (σίτισης κ.λ.π),συγκοινωνιακών, ταξιδιωτικών, τουριστικών, εκδρομικών, πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, στεγαστικών (αστικών, παραθεριστών), εκπαιδευτικών επιμορφωτικών (επαγγελματικών, συνεταιριστικών, καλλιτεχνικών κ.λ.π) κοινωνικών (Βρεφονηπιακών σταθμών, οίκων ευγηρίας, φροντίδας σώματος και της Υγείας, Άθλησης)κ.λ.π. υπηρεσιών, μέσων ή ειδών αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των μελών.

θ) Ιδρύει Πρατήρια και Πρακτορεία προσφερομένων ειδών και υπηρεσιών.

ι) Εκπροσωπεί συλλογικά τους συνεταίρους καταναλωτές απέναντι στις Αρχές και τα αρμόδια Όργανα, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για θέματα που τους αφορούν και συμμετέχει η συνεργάζεται με τους οικείους φορείς.

ια) Προασπίζει τα δικαιώματα των συνεταίρων καταναλωτών και προστατεύει τα οικονομικά τους συμφέροντα, ενημερώνει και πληροφορεί τα μέλη του για κάθε θέμα σχετικό με την διακίνηση, κατανάλωση και παραγωγή και τα ενεργοποιεί για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους και την προώθηση των συμφερόντων τους και συμμετέχει ή συνεργάζεται με τους οικείους φορείς.

ιβ) Συμβάλλει στην προώθηση και την ανάπτυξη της συνεταιριστικής ιδέας, συμμετέχει ή συνεργάζεται με τις οικείες ενώσεις ή Οργανισμούς και ενισχύει την προσπάθεια για την δημιουργία και την ανάπτυξη ανοιχτών Καταναλωτικών Συνεταιρισμών.

Επικοινωνία
  • 210 5239686
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ωράριο
  • Δευτέρα – Παρασκευή
    08:00 – 16:30
© ΣΥΝΠΕ.
Created by Web Intelligence