Ασφαλιστικά προγράμματα

Ασφαλιστικές συνεργασίες- βλέπε αναλυτικά

Αναζητήσατε τις επί μέρους προτάσεις σε ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ
και επικοινωνήσατε με τους συνεργάτες μας για αναλυτική ενημέρωση .
Στον πίνακα της ΟΜΑΔΙΚΗΣ ενημερωθείτε απ την αρχική ανακοίνωση για την έναρξη και τους Όρους εγγραφής όπως και το πρόγραμμα παροχών .
Σημειώνουμε ότι στο Πρόγραμμα της Ομαδικής υπάρχουν δύο κατηγορίες:

1) Δυνατότητα ασφάλισης των μελών μας μέχρι την ηλικία των 70 ετών και δικαίωμα εγγραφής μέχρι τα 65 με προέλεγχο υγείας.
(για τα προστατευόμενα μέλη πληρώνετε το ανώτερο για δύο με δυνατότητα ασφάλισης δωρεάν των υπολοίπων, ενώ παρέχεται η δυνατότητα στα παιδια άνω των 24 που ειτε σπουδάζουν ,είτε δεν εργάζονται ,ακόμη όμως και αν εργάζονται να ανοίγουν δική τους μερίδα ή να αγοράζουν τα μέλη στο όνομά τους , μία μερίδα και να ασφαλίζονται ως κυρίως μέλη .

2) Δυνατότητα συνέχισης με ειδικό προγραμμα από τα 70 μέχρι τα 80 έτη με λιγότερες αλλά εξ ίσου χρήσιμες παροχές .
Δυνατότητα εγγραφής μέχρι την ηλικία των 65 ετών (από 60-65 απαιτείται προέλεγχος )

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.