Διατακτικές - προσφορές - Έκτακτα βοηθήματα

Διατακτική είναι προσυμφωνημένος τρόπος εξόφλησης υποχρεώσεων των μελών μας πρός συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που έχουν συμβληθεί με τον ΣΥΝ.Π.Ε.

Στην ουσία η Διατακτική ειναι Εγγυητική καλής πληρωμής εκ μέρους του ΣΥΝ.Π.Ε. για τις υποχρεώσεις των μελών μας προς τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις .

Για περιοχές όπου δεν υπάρχουν συνεργαζόμενες επιχειρήσεις εξυπηρετούμε τα μέλη μας με προσφορές κατόπιν επικοινωνίας του μέλους και της επιχείρησης με τους υπευθύνους του ΣΥΝ.Π.Ε. για εξόφληση τοις μετρητοίς .

Για την χορήγηση έκτακτων βοηθημάτων προς αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων απαιτείται αίτημα και ειδική απόφαση του Δ/Σ.

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.